COVID-19

Momenteel maken wij een ongekende gezondheidscrisis door met Covid-19. Minkels neemt dit zeer ernstig. Onze topprioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze klanten, partners, medewerkers en alle burgers. We volgen hiervoor de richtlijnen van de overheid op de voet. Om deze reden vinden er momenteel geen events plaats. Lees meer…


placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder