Cover

De datauitdagingen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam

Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het Academisch Medisch Centrum veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. De derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding. Om aan deze taken te kunnen voldoen, vindt er veel dataverkeer binnen het AMC plaats. Dit neemt de nodige uitdagingen mee, aldus Tim Hol (Algemene Dienst ICT Netwerkbeheer) van het AMC.
SER VAN DE TOEKOMST

De bestaande Satellite Equipment Room van het Academisch Medisch Centrum was voorzien van SERkasten die al snel te warm werden. Hol: “Door een toename van Power over Ethernet-apparaten en de hoeveelheid bekabeling nam de temperatuur in de kasten toe. Samen met Minkels hebben we daarom een site survey verricht en is er een plan van aanpak opgesteld voor een vernieuwde Satellite Equipment Room. Voor deze ruimte – die we de ‘SER van de toekomst’ noemen – heeft Minkels voortgeborduurd op het concept van de MiniCube. Dit voor ons klantspeciek aangepaste micro datacenter zorgt ervoor dat we het netwerk ondersteunen met meer vermogen, terwijl het toch koel blijft. We zijn nu van zestig centimeter brede kasten overgegaan naar racks van een meter breed. Samen met de Legrand-UPS, in-row koeling van Minkels, EXXFIRE-brandblussing en Raritan’s intelligente PDU’s en sensoren maakt dit de MiniCube tot een integrale totaaloplossing. Ter introductie is de oplossing op locatie opgebouwd en gepresenteerd aan de beheerders. Vooral de standaardisatie, de lagere uitval, het (op afstand) monitoren van de omgevingsstatus – van temperatuurbewaking tot blussing – en de fijne, vlotte samenwerking met Minkels sprak ons erg aan. Inmiddels is het project dan ook aan Minkels gegund.”
INRICHTING TELECOMRUIMTE

De ‘SER van de toekomst’ is niet het enige datacenterproject binnen het AMC. “Momenteel hebben we binnen het AMC een matig telefonisch bereik. We zijn dan ook een nieuwe computerruimte aan het opzetten voor onze indoor telefonie. Hiervoor heeft Minkels volop meegedacht en bijgedragen aan het ontwerp. Deze ruimte wordt voorzien van een Minkels-corridor met Legrand-kabeldraagsystemen, twintig Minkels-kasten met 650-waterkoelers van Minkels en intelligente PDU’s van Raritan. In de ruimte is ook al een stresstest uitgevoerd. Door de temperatuur op te voeren, konden we zien wat het effect op de apparatuur was. Minkels is goed door deze stresstest heen gekomen!”
OPTIMALISATIE SECUNDAIR DATACENTER

Daarnaast kreeg Minkels de kans om een secundair datacenter binnen het AMC te optimaliseren. “De apparatuur in dit uitwijkrekencentrum was aan een upgrade toe. In twaalf jaar tijd was de warmtelast namelijk fiks toegenomen; er was een scheefgroei ontstaan tussen elektrisch vermogen en koelvermogen. We hebben hiervoor uitgebreid onderzoek gedaan naar koelinstallaties. Uiteindelijk zijn we in 2017 overgegaan van decentraal koelen naar centraal koelen. Hiervoor gebruiken we PCM’s (Phase Change Material), bestaande uit in water opgelost zout. In een noodsituatie komt er uit een buffertank – gedurende een X-aantal uur – genoeg koud water om de koelunit te koelen. Nu kunnen we veel efficiënter koelen dan voorheen. Daarnaast zijn we overgegaan van standaard PDU’s naar de intelligente PDU’s van Raritan. Ook hier zijn we dus meer in control.”
Minkels Magazine 2018-1


Logo