Cover

Een connectiviteitsnetwerk dat Beieren veilig houdt

Geiger heeft met succes een project bij de Beierse politie (BLKA) afgerond. Hierbij heeft het redundante datacenters uitgerust met betrouwbare, toekomstbestendige en schaalbare oplossingen met een hoge beschikbaarheid, zodat er kan worden ingespeeld op huidige en toekomstige eisen.

Het BLKA

Het BLKA is de centrale IT-organisatie van de Beierse politie en heeft circa 2.000 medewerkers. Het is niet alleen het centrale kantoor voor dataverwerking en -overdrachten, maar verzorgt ook belangrijke diensten zoals e-mail en telefonieconvergentie. De datacenters van het BLKA zorgen dat deze diensten 24 uur per dag werken. De eisen aan het politiewerk nemen toe en IT- en netwerkprocessen veranderen continu. Daarom moet de hele infrastructuur betrouwbaar, toekomstbestendig en schaalbaar zijn en een hoge beschikbaarheid hebben.

https://www.minkels.com/images/gwTcf/2021 -  RZ 1 HVT F-G-Reihe.jpgDe bestaande operationele redundante datacenters moesten worden uitgerust voor toekomstige IT- en netwerkeisen op het gebied van technologie, structuur, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Daarom is het project "Restructuring DC-Whitespace" gestart. Geiger heeft het BLKA gedurende dit hele proces ondersteund, van het eerste idee en het concept tot de gedetailleerde planning en de uitvoering, inclusief de kwaliteitsbewaking en de acceptatie.

Eisen

Er zijn diverse workshops gehouden waarbij de eisen werden opgesteld die de afzonderlijke afdelingen hadden aan racks, rackapparatuur, patchmanagement in de racks, stroomverdelers (PDU's) en glasvezel- en CU-communicatie-bekabeling. Geiger heeft de bestaande netwerktopologie geanalyseerd, de eisen van de diverse stakeholders geconsolideerd en een algeheel DC-implementatieconcept opgesteld met de naam “Expansion Whitespace”.

In dit concept waren diverse uitbreidingsfases opgenomen, zodat er tijdens de implementatie zonder onderbrekingen doorgewerkt kon worden. Dit concept is gepresenteerd en door de diverse afdelingen goedgekeurd. Het concept van de uiteindelijke implementatie bestond uit consistente, redundante, toepassingsneutrale en gestructureerde communicatie-bekabeling conform EN 50600-4. De volledige kabelroutes, de hoofd- en gebiedsverdelers en de volledige communicatiebekabeling zijn aan-gebracht in fysiek gescheiden A- en B-structuren. Daarnaast zijn er belangrijke distributieknooppunten opgezet met vermaasde glasvezel- en CU-bekabeling. Bij de volledig nieuwe technische apparatuur en infrastructuur is al rekening gehouden met uitbreidingszones, zodat er in een later stadium flexibiliteit en ruimte is voor eisen die verder gaan dan wat het datacenter nu nodig heeft. Dit zal gedurende de hele gebruiksduur zorgen voor een maximale uptime, een hoge beschikbaarheid en stabiliteit.

https://www.minkels.com/images/9sDWT/2021 -RZ1 - B-C-Reihe Innen.jpgHerplanning van het bestaande datacenter

Op basis van het implementatie-concept voor het uiteindelijke datacenter is er ook een volledige herplanning uitgevoerd voor de bestaande datacenterzones. De nieuwe infrastructuur moest parallel aan de bestaande worden gebouwd. Om dat mogelijk te maken, zijn in de eerste fase de nieuwe hoofddistributiegebieden A en B opgezet om de toekomstige passieve en actieve technologie en infrastructuur te faciliteren.

Geiger heeft alle gedetailleerde plannen en de uitvoering voorbereid, waaronder de indeling van de DC-zones – de lay-out van racks, de bekabelingsschema's voor de diverse bekabelingszones, de rackindelingen in het hoofdgedeelte, en de serverracks – en de route- en labellijsten.

Omdat het project werd geïmplementeerd terwijl de faciliteiten in gebruik waren, kon de installatie alleen plaatsvinden in afgebakende sub-projectfasen. Zo kon de Beierse politie haar werk normaal blijven doen. Vervolgens heeft Geiger een gefaseerde planning opgesteld, in nauwe samenwerking met de BLKA-afdelingen en in overleg met de gespecialiseerde installateur die voor het project was aangesteld. Na de succesvolle installatie zijn er deelacceptaties uitgevoerd voor de afzonderlijke subzones. Daarna heeft het BLKA deze zones in productie genomen in het datacenter.

Om ruimte vrij te maken voor de bouw van de nieuwe infrastructuur, is de hardware na succesvolle deelacceptaties van bestaande racks verplaatst naar de nieuwe racks. Zo konden de afzonderlijke rijen serverracks gefaseerd opnieuw worden opgebouwd. De oorspronkelijke hoofddistributieserie is omgebouwd tot een serverrackserie.

Goede samenwerking

Dankzij de goede samenwerking tussen het BLKA en Geiger gedurende het hele project is de implementatie heel soepel verlopen. Het doel was om een betrouwbaar, toekomstbestendig en schaalbaar datacenter op te zetten met een hoge beschikbaarheid. Dit doel is gehaald, waarbij er is voldaan aan alle specifieke eisen en verwachtingen. De gestructureerde bekabeling die is geïnstalleerd, werkt al sinds de oplevering foutloos. Met Geiger heeft het BLKA een lokale en ervaren partner gevonden die een toonaangevend portfolio van datacenteroplossingen en glasvezel- en CU-communicatiebekabeling kan verzorgen. Ook na de afronding van dit project blijft Geiger het BLKA ondersteunen bij lopende en geplande projecten.