Cover

Tieto: uitbreiding van het grootste commerciële datacenter in Finland

Vandaag de dag zetten meer dan 150 grote bedrijven in de Nordics de cloud services van Tieto in. Daarnaast heeft Tieto honderden datacenterklanten en meerdere datacenters in Finland, Zweden en Noorwegen. Tieto breidt momenteel het grootste datacenter van Finland in Espoo uit met duizenden vierkante meters, in reactie op de groeiende hoeveelheid data en de vraag naar strengere veiligheidsmaatregelen. Erwin de Bont (Vice President, Infrastructure & Platform Services) en Tom Grönqvist (Senior Technical Architect) van Tieto vertellen meer over dit innovatieve project.


TOENEMENDE HOEVEELHEID DATA

Het datacenter in Espoo opende in 2011 zijn deuren. In 2014 volgde er een uitbreiding van 10 miljoen euro. En nu is het volgende uitbreidingsproject alweer gestart, met een investeringsbudget van zo’n 17 miljoen euro. Van waar die continue uitbreiding? “De hoeveelheid data neemt exponentieel toe”, legt De Bont uit. “Elke foto of e-mail belandt op een server in een datacenter. Daarnaast gebruiken steeds meer bedrijven grotere hoeveelheden data – zoals voorspellingen op analysebasis – voor efficiëntere operaties. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar lokale en veilige datacenterdiensten toe.”


STEEDS MEER VEILIGHEIDSEISEN

In de komende jaren wordt de wetgeving met betrekking tot privacybescherming strenger, bijvoorbeeld door de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU. “Tieto’s datacenters in Finland reageren bijzonder goed op de continu groeiende veiligheidseisen. Onze datacenters bieden al een serviceomgeving met een verhoogd niveau van gegevensbeveiliging voor het behoud van gevoelige gegevens.” En dat is belangrijk voor de klanten van Tieto. “Bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in waar en hoe gegevens worden opgeslagen. De General Data Protection Regulation van de Europese Unie treedt in werking in mei 2018 voor alle bedrijven. Vervolgens moet elke operator die met data bezig is, aangeven waar de eindgebruikersgegevens zijn opgeslagen. Voor overheidsbedrijven is het vooral van belang dat de gegevens van burgers worden opgeslagen binnen de grenzen van Finland.”


SNELLE GROEI

De veilige locatie van de datacenters en de lange termijnontwikkeling gericht op innovatieve technologie, hebben de snelle groei van Tieto’s cloud services mogelijk gemaakt. In het derde kwartaal van 2016 steeg het gebruik van Tieto’s cloud services met 29%. “Tieto investeert niet alleen in uitbreiding en veiligheidsmaatregelen1. We investeren ook in milieuvriendelijke energieoplossingen en -diensten, zoals virtualisatie en cloud services, in al onze datacenters. Met onze diensten moderniseren onze klanten hun applicaties en IT-infrastructuur, maar ze innoveren en vernieuwen hun bedrijf ook op een duurzame manier.”


LAAG PLAFOND, KLANTSPECIFIEKE OPLOSSING

Tieto krijgt toegang tot zijn nieuwe onderkomen in fasen tussen 2017 en 2022. Minkels en haar partner, systeemintegrator Enkom Active Oy, zijn toegewijd om deze innovatieve uitbreiding te realiseren. “Minkels en Enkom boden ons een ware klantspecifieke oplossing”, zegt Tom Grönqvist, Senior Technical Architect bij Tieto. “We hadden te maken met een beperkte hoogte van de eerste dataruimte: 2,5 meter van de verhoogde vloer naar het plafond. We moesten de kasten zien in te passen, met cold aisle containment, kabelmanagement en patchpanelen erbovenop. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar een leverancier die een klantspecifiek oplossingspakket kon leveren. Legrand, Minkels en Enkom waren ervan overtuigd dat ze een oplossing konden ontwerpen die onder het plafond zou passen. En ze zijn hierin geslaagd! Op dit moment zijn we zes datazalen aan het opbouwen met corridors die worden ondersteund door racks met kabelmanagement erboven – precies zoals we wilden.”